Jesteś tutaj:

YBS-10 System Przedmuchu Powıerzchnıowego

YBS-10 System Przedmuchu Powıerzchnıowego

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Gęstość całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS) w wodzie zwiększa się wraz z produkcją pary. W takim przypadku przewody kotła i pary mogą ulec uszkodzeniu w razie przekroczenia dopuszczalnych limitów.

Uszkodzenia te mogą powodować wady urządzenia, jak również prowadzić do strat energii przez podążanie za parą i zwiększając korozyjność kondensatu.

Substancje te (zasadniczo sole wapnia i magnezu), które formują się w parze i w przewodach wytwarzania pary usuwa się różnymi sposobami, w celu zapewnienia optymalnego poziomu TDS.

Proces ten jest nazywany przedmuchem. Gdy w wodzie rozpuszczone są niepożądane substancje, są one automatycznie wyrzucane z systemu przez przedmuch z powierzchni. Przedmuch powierzchni jest procesem, który odbywa się w regularnych odstępach czasu.

1 x czujnik przewodności,
1 x nadajnik,
1 zawór sterujący,
1 sterownik PID i panel sterowania.

Na żądanie system można doposażyć w 1 płytowy wymiennik ciepła i 1 pompę obiegową oprócz SYSTEMU ODZYSKU ENERGII YBS-10.

W zależności od warunków pracy, YBS-10 z systemem odzysku ciepła może zamortyzować koszty inwestycji w bardzo krótkim czasie.

Zalety systemu sterowania przedmuchem powierzchniowym

Nie ma możliwości określenia ilości stężenia nierozpuszczonej materii w wodzie kotłowej i określenia optymalnego zakresu przedmuchu w przypadku sterowanego ręcznie systemu zrzutowego.

Operator kotła nie wie, w jakich odstępach czasu i jak długo prowadzić przedmuch.

Nawet jeśli odstępy między przedmuchami są odpowiednie, użytkownik może nie być w stanie prawidłowo obliczyć zmieniające się warunki w świeżej wodzie zasilającej i wodzie kotłowej.

W ten sam sposób nie ma możliwości obliczenia warunków powrotu kondensatu.

System automatycznego przedmuchu mierzy ilość nierozpuszczonego materiału w objętości wody, optymalizując odstępy czasu między przedmuchami.

System sterowania automatycznym przedmuchem powierzchniowym minimalizuje ilość przedmuchu w celu zapewnienia, że ilość użytych chemikaliów pozostaje na dopuszczalnych poziomach i obniża straty energii do minimum.

Istotnie zmniejsza koszty uzdatniania i zużycie wody oraz koszty ogrzewania.

Gęstość całkowitych substancji rozpuszczonych (TDS) w wodzie zwiększa się wraz z produkcją pary. W takim przypadku przewody kotła i pary mogą ulec uszkodzeniu w razie przekroczenia dopuszczalnych limitów.

Uszkodzenia te mogą powodować wady urządzenia, jak również prowadzić do strat energii przez podążanie za parą i zwiększając korozyjność kondensatu.

Substancje te (zasadniczo sole wapnia i magnezu), które formują się w parze i w przewodach wytwarzania pary usuwa się różnymi sposobami, w celu zapewnienia optymalnego poziomu TDS.

Proces ten jest nazywany przedmuchem. Gdy w wodzie rozpuszczone są niepożądane substancje, są one automatycznie wyrzucane z systemu przez przedmuch z powierzchni. Przedmuch powierzchni jest procesem, który odbywa się w regularnych odstępach czasu.

1 x czujnik przewodności,
1 x nadajnik,
1 zawór sterujący,
1 sterownik PID i panel sterowania.

Na żądanie system można doposażyć w 1 płytowy wymiennik ciepła i 1 pompę obiegową oprócz SYSTEMU ODZYSKU ENERGII YBS-10.

W zależności od warunków pracy, YBS-10 z systemem odzysku ciepła może zamortyzować koszty inwestycji w bardzo krótkim czasie.

Zalety systemu sterowania przedmuchem powierzchniowym

Nie ma możliwości określenia ilości stężenia nierozpuszczonej materii w wodzie kotłowej i określenia optymalnego zakresu przedmuchu w przypadku sterowanego ręcznie systemu zrzutowego.

Operator kotła nie wie, w jakich odstępach czasu i jak długo prowadzić przedmuch.

Nawet jeśli odstępy między przedmuchami są odpowiednie, użytkownik może nie być w stanie prawidłowo obliczyć zmieniające się warunki w świeżej wodzie zasilającej i wodzie kotłowej.

W ten sam sposób nie ma możliwości obliczenia warunków powrotu kondensatu.

System automatycznego przedmuchu mierzy ilość nierozpuszczonego materiału w objętości wody, optymalizując odstępy czasu między przedmuchami.

System sterowania automatycznym przedmuchem powierzchniowym minimalizuje ilość przedmuchu w celu zapewnienia, że ilość użytych chemikaliów pozostaje na dopuszczalnych poziomach i obniża straty energii do minimum.

Istotnie zmniejsza koszty uzdatniania i zużycie wody oraz koszty ogrzewania.