Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

FIRMA TRICORR Sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z ustaloną Polityką Jakości,
w której najważniejszymi elementami są zaspokajanie wymagań Klientów oraz gwarancja najwyższej jakości oferowanych wyrobów.

Gwarancją spełnienia najwyższej jakości jest wdrożenie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania norm:

  • PN-EN ISO 9001:2009 Systemy Zarządzania Jakością
  • PN-EN ISO 3834:2007 Wymagania Jakości dotyczące spawania materiałów metalowych

Nasza Polityka Jakości i cele to:

  • Doskonała współpraca i podnoszenie poziomu satysfakcji Klientów,
  • Uzyskanie i utrzymanie wysokiej pozycji na rynku dzięki dostosowaniu się do potrzeb i oczekiwań Klientów,
  • Spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawnych, norm i dyrektyw.   

Uzyskujemy wymaganą i deklarowaną Klientowi „JAKOŚĆ” poprzez:

  • Zaspokajanie potrzeb Klienta poprzez ciągłe doskonalenie wyrobów;
  • Doskonalenie środowiska pracy i infrastruktury oraz wyposażenia technicznego do potrzeb firmy w oparciu o rozwój nauki i techniki;
  • Nieustanne podwyższanie kwalifikacji pracowników naszej firmy;
  • Okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów, jak też całego systemu zarządzania jakością.

Jako Prezes Zarządu  TRICORR Sp. z o.o. zobowiązuję się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością oraz zapewnienia środków niezbędnych na jego prawidłowe funkcjonowanie a wszystkich pracowników zobowiązuję do realizacji Polityki Jakości oraz do aktywnego wspierania funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością

Olewin, dn. 21.02.2015r