Printer-friendly

Powierzchniowe i denne zawory spustowe

Powierzchniowe i denne zawory spustowe

substancji nierozpuszczalnych (TDS) wzrośnie z powodu wytwarzania pary. W przypadku przekroczenia określonych granic spowoduje to uszkodzenie kotła i rurociągu. To z kolei doprowadzi do nieprawidłowego działania urządzeń. Substancje nierozpuszczalne są porywane przez parę i mogą zwiększyć przewodnictwo kondensatu, powodując straty energii. Substancje nierozpuszczalne - głównie sole wapnia i magnezu - zatężają się podczas wytwarzania pary i usuwa się je określonymi metodami, aby uzyskać optymalny poziom TDS. Operacja ta nazywa się wydmuchem.

Znane są dwa rodzaje wydmuchu.

1. Wydmuch od góry
2. Wydmuch od dołu

Wydmuch od góry: Jeśli substancje nierozpuszczalne znajdują się w fazie ciekłej, czyli są rozpuszczone w wodzie i nie opadają na dno, są automatycznie usuwane z układu przez system wydmuchu od góry YBS-10.

YBS-10 składa się z miernika przewodnictwa, przekaźnika, zaworu sterującego i panelu sterującego. Jeśli to niezbędne dla systemu odzysku energii, można dodać do niego jeden płytowy wymiennik ciepła i jedną pompę cyrkulacyjną.

Wydmuch od dołu: Jeśli substancje nierozpuszczalne znajdują się w fazie stałej, czyli opadają na dno, są usuwane z systemu przez zawór wydmuchu od dołu DBV-10.

DBV-10 składa się z zegara, trzyczęściowego zaworu kulowego z siłownikiem, wykonanego w całości ze stali nierdzewnej, siłownika pneumatycznego i zaworu elektromagnetycznego.

Zalety systemy wydmuchowego:

1. Wzrost bezpieczeństwa i wydajności działania kotła.
2. Oszczędność nakładów pracy.
3. Nadaje się do każdego typu systemów parowych.

Odzysk energii przez YBS-10:

Stosownie do wyznaczonego poziomu TDS, jeśli system zawiera odpowiednie urządzenia, nasycona woda usuwana przez zawór wydmuchowy może zostać użyta do ogrzania układu dostarczającego wodę za pośrednictwem płytowego wymiennika ciepła.

System wydmuchu od góry YBS-10:

Automatycznie pomaga w kontrolowaniu poziomu rozpuszczonych TDS. Operacja automatycznego wydmuchu powoduje oszczędzanie energii. Jeśli niezbędne są większe oszczędności, można zainstalować system odzysku energii. Można uzyskać oszczędność paliwa na poziomie 5-10%. W celu określenia ilości TDS należy skontaktować się z producentem zbiornika.

Zawór wydmuchu od dołu DBV-10:

Automatycznie usuwa wydmuch zgodnie z ustalonym terminarzem.

Ciśnienie robocze:
Do 16 bar

Temperatura robocza:
Do 150°C

Dziedzina zastosowania:
Systemy parowe

Cennik Powierzchniowe i denne zawory spustowe

Aby poznać ceny XXX, przejdź na stronę kontaktową.

PRODUKT REKOMENDOWANY!

Odwadniacze mechaniczne SK-51Inne produkty w tej podkategorii

Polub naszą stronę na Facebooku!

Sledz nas w mediach spolecznosciowych

TriCorr Facebook

Ankieta dla klientów

Kliknij TUTAJ, aby wypełnić naszą ankietę dla klientów!

TriCorr Logo

Tricorr sp. z o.o.
Address: (Only for invoices and official documentation):
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, Poland

Production address: (Correspondence, dispatch, delivery)
32-543 Myślachowice, ul. Płocka: B/ RSP  Poland

Biuro / Office: +48 539 981 011, +48 530 030 810
Dział Techniczny / Technical Department: +48 533 603 335

E-mail: tricorr@tricorr.eu