Printer-friendly

Przewody Indoor-flex do domowych instalacji gazu ziemnego

Przewody Indoor-flex do domowych instalacji gazu ziemnego

System połączeniowy do domowych instalacji gazu ziemnego Indoor-flex ma certyfikat stwierdzający zgodność z normą europejską EN 15266, która określa wymagania odnośnie do materiału, konstrukcji, produkcji, testów, oznakowania i dokumentacji zestawów falowanych giętkich przewodów gazowych ze stali nierdzewnej do budynków, z maksymalnym ciśnieniem roboczym (MOP) nie większym niż 0,5 bar i zakresem średnic znamionowych od DN 10 do DN 50.
Celem normy EN 15266 jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa domowych połączeń gazu ziemnego w budynkach oraz zapewnienie licznych korzyści monterom i użytkownikom.

Bezpieczna i niezawodna giętkość na każdym zgięciu (zgodnie z normą 15266)

Doprowadzenie gazu ziemnego do punktów użytkowania w zastosowaniach domowych zawsze przysparzało monterom zmartwień pod różnymi względami, z uwagi na stosowanie rur i złączek czarnych. Wykonywanie klasycznych instalacji gazu ziemnego z użyciem tych materiałów jest praco- i czasochłonne, gdyż tworzy punkty wymagające dodatkowej uwagi na każdym zakręcie i przy każdym połączeniu.

Firma Tricorr oferuje dziś wspaniałe rozwiązanie, zaspokajające wszystkich kontrahentów i monterów, i będące znacznie elastyczniejszym, bardziej niezawodnym i bezpieczniejszym sposobem budowania domowych instalacji gazu ziemnego i doprowadzenia go do urządzeń domowych - przewód harmonijkowy ze stali nierdzewnej o nazwie Indoor-flex.

Indoor-flex stanowi ciągły i wysoce giętki system doprowadzenia gazu ziemnego, zapewniający godną uwagi sprawność i korzyści z punktu widzenia montażu, w porównaniu ze sztywnymi rurami. Zwiększa też bezpieczeństwo instalacji gazowych, szczególnie w regionach narażonych na trzęsienia ziemi.

Zalety Indoor-flex

Indoor-flex jest mniej czaso- i pracochłonny, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze. System ten eliminuje potrzebę przenoszenia ciężarów, wyczerpujących pomiarów, przycinania, gwintowania i angażowania dodatkowych robotników do ustawiania i montażu. Połączenia Indoor-flex wykonywać za pomocą prostych narzędzi ręcznych, szybko i bezpiecznie.

System Indoor-flex obejmuje przewód ze stali nierdzewnej, złączki, elementy pomocnicze, zawory, narzędzia do cięcia i zgniatania przewodu oraz narzędzia do przygotowania połączeń, a także rurki montażowe. Jest to jeden system o wielu zaletach zarówno w przypadku nowych budynków, jak i prac konserwacyjnych w zastosowaniach domowych.

Indoor-flex eliminuje możliwość wycieku gazu. Typowa instalacja ze sztywnych rur ma wiele 90 kolanek, trójników i złączek, które zmieniają kierunek przepływu gazu albo łączą ze sobą dwie proste rury. Każda z tych odlewanych złączek może być miejscem wycieku. System Indoor-flex minimalizuje liczbę złączek, a tym samym możliwości wycieków.

Giętkie instalacje do wszystkiego

Ustalenie parametrów wymiarowych domowych linii gazowych niesie ze sobą idealną sprawność działania. System Indoor-flex zapewnia najkrótsze i bezpośrednie połączenia od licznika gazu do urządzeń.

System Indoor-flex można instalować w miejscach trudnodostępnych

na strychach,

w piwnicach,

w przestrzeniach między ścianami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Bezpieczne połączenie wszystkich domowych urządzeń gazowych z gazociągiem

Przewody Indoor-flex firmy TriCorr można stosować do łączenia gazociągu z:
urządzeniami nieruchomymi, takimi jak piece i kominki opalane gazem;
kuchenkami, grillami, grzejnikami tarasowymi, paleniskami;
kotłami c.o. i do ogrzewania wody.

Cennik Przewody Indoor-flex do domowych instalacji gazu ziemnego

Aby poznać ceny XXX, przejdź na stronę kontaktową.

PRODUKT REKOMENDOWANY!

Kompensatory osiowe i boczneTriCorr Logo

Tricorr sp. z o.o.
Address: (Only for invoices and official documentation):
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, Poland

Production address: (Correspondence, dispatch, delivery)
32-543 Myślachowice, ul. Płocka: B/ RSP  Poland

Biuro / Office: +48 539 981 011, +48 530 030 810
Dział Techniczny / Technical Department: +48 533 603 335

E-mail: tricorr@tricorr.eu