Printer-friendly

Przewód gię tki metalowy bez oplotu

Przewód gię tki metalowy bez oplotu

Przewód metalowy gię tki TriCorr jest dobrym wyborem w przypadku ł ą czenia gł ównego rurocią gu z innymi elementami. Do ich zastosowań należ ą ł ą czenie linii cieczowych i kompensacja naprę ż eń .

Przewód metalowy tego typu ma:
- gię tki korpus,
- konstrukcję umoż liwiają cą bezproblemowy montaż ,
- wysoką odpornoś ć na ciś nienie i temperaturę ,
- konstrukcję przystosowaną do ograniczonej przestrzeni,
- zł ą czki umoż liwiają ce ł atwą instalację ,
- dł ugi okres dział ania,
- niezawodną konstrukcję .

Materiał y:
Wą ż : Stal nierdzewna AISI316L
Zł ą czki: Stal wę glowa lub stal nierdzewna

Poł ą czenia:
Swobodne koł nierzowe
Spawane/zgrzewane doczoł owo
Gwintowe

Ś rednica znamionowa:
DN 6 (1/4") - DN 50 (2")

Dziedzina zastosowania:
- systemy ogrzewania i klimatyzacji,
-podł ą czenia gazu ziemnego.
- podł ą czenia wodocią gowe,
- przemysł chemiczny i petrochemiczny,
- przemysł lotniczy,
- zakł ady spoż ywcze.

Cennik Przewód gię tki metalowy bez oplotu

Aby poznać ceny XXX, przejdź na stronę kontaktową.Polub naszą stronę na Facebooku!

Sledz nas w mediach spolecznosciowych

TriCorr Facebook

Ankieta dla klientów

Kliknij TUTAJ, aby wypełnić naszą ankietę dla klientów!

TriCorr Logo

Tricorr sp. z o.o.
Address: (Only for invoices and official documentation):
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, Poland

Production address: (Correspondence, dispatch, delivery)
32-543 Myślachowice, ul. Płocka: B/ RSP  Poland

Biuro / Office: +48 539 981 011, +48 530 030 810
Dział Techniczny / Technical Department: +48 533 603 335

E-mail: tricorr@tricorr.eu