Bezpieczeństwo i higiena pracy

Mając ponad sześć dekad doświadczenia, TriCorr utrzymuje niezawodność swojej produkcji w branży instalacyjnej. Firmowa strategia bezpieczeństwa i higieny pracy jest oparta na szacunku dla człowieka. W związku z tym TriCorr zawsze dąży do:

- Ochrony ludzkiego zdrowia przez przestrzeganie praw i przepisów w duchu pracy zespołowej;
- Zapewnienia, by kadra kierownicza i pracownicy byli wyszkoleni i odpowiadali za zapobieganie wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym, aby chronić po równi siebie i gości;
- Stosowania systemu zarządzania bhp poprzez ocenę ryzyka, minimalizację ryzyka i raportowanie wydajności w celu dalszego bycia przykładem dla innych.

Like our Facebook Page!

Follow Us on Social Media

TriCorr Facebook

TriCorr Logo

Tricorr sp. z o.o.
Address: (Only for invoices and official documentation):
00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/63, Poland

Production address: (Correspondence, dispatch, delivery)
32-543 Myślachowice, ul. Płocka: B/ RSP  Poland

Biuro / Office: +48 539 981 011, +48 530 030 810
Dział Techniczny / Technical Department: +48 533 603 335

E-mail: tricorr@tricorr.eu